Ahad, 5 Jun 2011

GOLONGAN YANG SELAMAT

AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH (orang-orang yang berpegang kepada sunnah)
AL-ABRAR (orang-orang yang suka melakukan kebaikan)
AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR (perintah kebajikan, melarang kemungkaran)
ANSARULLAH (orang-orang yang membela agama Allah)
ASHABUL-KAHFI (orang-orang yang berada digua)
ASHABUL-YAMIN (orang yang menerima amal catatan dengan tangan kanan)
ZAKIRUNALLAH (orang-orang yang selalu ingat kepada Allah)
HAFIZUN (orang-orang yang memelihara amanat)
HAMIDUN (orang-orang yang memuji Allah)
HIZBULLAH (Orang-orang yang mengikuti agama Allah)
IBADURRAHMAN (hamba-hamba Allah yang mulia)
KHAIRU UMMAT (sebaik-baik umat/golongan)
KHASYI'UN (orang-orang yang khusyuk)
MUBALLIGHUN (orang-orang yang menyampaikan agama Allah)
MUFLIHUN (orang-orang yang beruntung)
MUHAJIRUN (orang-orang yang berhijrah)
MUHSINUN (orang-orang yang membuat ihsan/baik)
MUJAHIDUN (orang-orang yang berjihat di jalan Allah)
MUHTADUN (orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah)
MUKHLISUN (orang-orang yang ikhlas)
MUNFIQUN (orang-orang yang mengeluarkan hartanya)
MUQSITUN (orang-orang yang adil)
MUSTAGHFIRUN (orang-orang yang minta ampun kepada Allah)
MUSLIMUN (orang-orang Islam)
MUKMINUN (orang-orang yang beriman)
MUTATAHHIRUN (orang-orang yang mensucikan diri)
MUTTAQUN (orang-orang yang bertaqwa)
MUTAWAKKILUN (orang-orang yang bertawakkal atau menyerah diri kepada Allah)
NABIYYUN WA MURSALUN (para Nabi dan para utusan/Rasul Allah)
SABIRUN (orang-orang yang sabar)
SADIQUN (oarang-orang yang benar/jujur)
SOLEHUN (orang-orang yang soleh)
SYAKIRUN (orang-orang yang bersyukur)
SYUHADA (orang-orang yang mati syahid)
TAWWABUN (orang-orang yang bertaubat)
ULAMA (orang-orang yang ahli dalam agama Islam)
ULIL-ALBAB (orang-orang yang berfikir/cendekiawan)
WALIYULLAH (orang-orang yang dikasihi Allah)

Allahu A'lam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan